Contactar amb Cal Temerari

(Per contactar amb la taverna ho podeu fer directament a: 608269488 o cooperativatemeraria@gmail.com)