Patrimoni arquitectònic

Una de les premisses inicials del projecte de rehabilitació és respectar al màxim el passat pagès de Cal Temerari a través de la conservació i posada en valor dels elements arquitectònics tradicionals de la construcció catalana de finals del segle XIX i principis del XX. La casa està catalogada amb el màxim nivell de protecció (A), però aquesta protecció només contempla els sostres de volta catalana de la primera planta i l’escala.

Durant el transcurs de les obres, però, han sortit a la llum nous elements que estaven amagats degut a anteriors reformes de la vivenda. Seguint la idea que havíem marcat inicialment, des del col·lectiu promotor hem volgut anar més enllà del que marca la normativa recuperant aquests nous elements que s’havien perdut.

El problema amb que ens trobem és que aquestes intervencions no estaven previstes en el projecte i per això demanem les vostres aportacions per cobrir el cost addicional que suposen.

Els nous elements que hem descobert són:

El cup

En realitzar les regates al terra del que serà el futur espai gastronòmic, vam descobrir el cup de vi de l’antiga casa de pagès, que fa uns 12 metres cúbics i que inclou un xumet i un sostre de volta catalana.

El cup és un element tradicional de tota casa de pagès catalana que es dediqués a la producció de vi, que consisteix en una obertura quadrada sota el nivell del terra que es cobria amb taulons de fusta sobre els que s’abocava el raïm per ser trepitjat, de manera que el most queia dins el cup i hi fermentava, per ser bombejat finalment a les bótes a través del xumet.

Per posar en valor aquest element preveiem foradar el forjat on hi havia l’antiga obertura on es col·locaven els taulons de fusta, enretirar la runa que hem trobat a dins i netejar la humitat de les parets i la brutícia de la volta del sostre original del cup, que mantenim intacte. En l’obertura, perquè es pugui veure l’interior del cup, hi col·locarem una portella de vidre transitable, així com un sistema d’il·luminació i un mirall inclinat al terra del cup per poder veure la volta catalana interior.  D’aquesta manera, el cup de Cal Temerari s’afegiran al reduït grup de cups de Sant Cugat oberts al públic.

El Pou

A l’eixida hi ha el pou que subministrava l’aigua de l’antiga casa de pagès. En el projecte inicial pensàvem mantenir-lo col·locant una porta metàl·lica a sobre, però en retirar la runa i observant-lo a més deteniment, conjuntament amb l’aparició del cup i l’arc, vam adonar-nos que la recuperació del pou també donaria valor al projecte.

Per tant, preveiem netejar les parets del pou, de 15 metres de profunditat i, tal com farem amb el cup, hi col·locarem un sistema d’il·luminació i un vidre transparentper on es podrà caminar per donar coherència i unitat a la recuperació del patrimoni de la casa en el seu conjunt.

L’Arc

Durant les feines d’enderroc dels falsos sostres del pis superior vam descobrir un arc de maó vist que crea una obertura en la paret de càrrega. Hem decidit deixar-lo vist, cosa que ha suposat canvis en el projecte.

El fals sostre que pensàvem col·locar a la futura sala d’actes havia de ser pla, i per respectar l’arc preveiem fer-lo inclinat, cosa que implica una dificultat tècnica afegida i més material. A part d’això, cal sumar les feines de restauració i neteja dels maons de l’arc, juntament amb la col·locació d’un plafó amb elements aïllants acústics i tèrmics per garantir el bon desenvolupament de les activitats previstes al que serà la sala d’actes de Cal Temerari.